Login
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Wet DBA | Nieuwe wet en regelgeving

Voorlopige handhaving wet DBA tegen schijnzelfstandigheid

De wet DBA is ook voor de R2Group van toepassing. Lees hieronder de informatie van de overheid over wat deze wet precies inhoudt en hoe deze zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen:

Wet DBA

In het regeerakkoord 2017 – 2021 is het voorstel opgenomen de wet DBA te vervangen. De contouren van de nieuwe wet zijn bekend, de ingangsdatum niet. Tot het in werking treden van de nieuwe wet blijft de huidige wet DBA van kracht.

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) geldt sinds 1 mei 2016. Het doel van de wet is schijnzelfstandigheid tegengaan. Door de wet DBA zijn zelfstandig professionals en opdrachtgevers samen verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. De handhaving van deze wet DBA is opgeschort tot minimaal 1 juli 2018.

Nieuwe wet in aantocht

In het regeerakkoord staat dat de wet DBA onrust heeft gebracht. Door onzekerheid bij opdrachtgevers kon een aantal echte zelfstandige ondernemers bijvoorbeeld minder opdrachten krijgen.

Daarom wordt de wet DBA vervangen. Er komt meer zekerheid. De nieuwe wet moet de opdrachtgever van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Het onderdeel 'gezagsverhouding' wordt verduidelijkt. De nieuwe wet moet schijnzelfstandigheid voorkomen.

R2Group en huidige DBA wet

Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) en modelovereenkomsten. Doel van de wet is om schijnzelfstandigheid en schijnconstructies tegen te gaan.

Door de invoering van de wet DBA en de modelovereenkomsten zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers (zelfstandig professionals) verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Dit geldt uiteraard ook voor R2Group en haar kandidaten.

Uitleg modelovereenkomsten en schijnzelfstandigheid

Onderstaand tref je de uitleg van de overheid aan over zaken als modelovereenkomsten en schijnzelfstandigheid:

Definities:

  • Een modelovereenkomst is een overeenkomst die is goedgekeurd door de belastingdienst en bieden opdrachtgevers van te voren zekerheid over de gevolgen van loonheffing.
  • Schijnzelfstandigheid is een grijs gebied tussen een dienstbetrekking en zelfstandigheid. Iemand met de status van zelfstandig professional die feitelijk een verkapte dienstbetrekking heeft bij een opdrachtgever.

Voorwaarden van de belastingdienst:

Een zelfstandig professional moet normaal gesproken voldoen aan de volgende criteria, waarbij niet voldaan hoeft te worden aan alle punten. De belastingdienst kijkt naar het totaal plaatje.

  1. Er is geen gezagsverhouding. Dit is een lastige. Want als zzp’er moet je toch vaak verantwoording afleggen aan je opdrachtgever. Of je draait mee in een team, waarbij je ook deelneemt aan overleggen. Het begrip gezagsverhouding wordt daarom opnieuw bekeken.
  2. Je krijgt geen vast loon. Bijvoorbeeld per maand. Je wordt dus alleen betaald als je werkt. En alleen voor het werk dat je hebt gedaan.
  3. Je mag vervanging sturen. Bijvoorbeeld: als je ziek bent. Ook dit begrip wordt opnieuw bekeken. Want veel zelfstandig professionals werken als specialist. Vervanging kan dan lastig zijn. 
  4. Je gebruikt eigen materiaal. Bijvoorbeeld: je gebruikt je eigen laptop of je neemt je eigen helm mee naar de bouwplaats. Dit is geen officieel criterium, maar het telt wel mee voor het totaalplaatje.

Welke maatregelen neemt R2Group om conform de Wet DBA te werken?

R2Group hanteert een aantal maatregelen om te zorgen dat er conform de wet DBA gewerkt wordt. Zo gebruikt de R2Group uiteraard een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

R2Group controleert daarnaast of de kandidaat een zelfstandige ondernemer is door onder andere het checken van het voldoen aan de volgende criteria:

  • BTW-nummer
  • KVK-registratie
  • Aanwezigheid van een beroepsaansprakelijkheid verzekering

De aanvragen en opdrachten welke in behandeling worden genomen door R2Group worden er onder andere op beoordeelt of er een duidelijke opdrachtomschrijving aanwezig is. Met daarin omschreven met duidelijke resultaten en verwachte werkzaamheden.

Ook zal aan de klant toelichting gegeven worden over het werken met zelfstandige IT professionals.

Copyright © 2021 R2Group   |  Privacystatement   |  Disclaimer
R2Group bv gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.